Zaproszenie na rekolekcje “Modlitwa przez taniec-pokłońmy się przed Ukrzyżowanym” ,20-22.03.2020

Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.” ( Iz 53,5)
Zapraszamy na kolejne rekolekcje “Modlitwa przez taniec” !

Tym razem chcemy przylgnąć sercem do naszego ukrzyżowanego  Pana…

Wszystkie szczegóły  w załączniku. Prosimy o rozpowszechnienie  tej informacji w Waszych środowiskach.Bóg zapłać!

Istnieje możliwość zorganizowania opieki dla dzieci powyżej 4 ego roku życia 🙂

Pozdrawiamy, z modlitwą.

Diakonia Tańca Wspólnoty Emmanuel

P.S. W drugim załączniku zaproszenie na rekolekcje letnie prowadzone przez naszą wspólnotę

więcej o Diakonii Tańca:

https://www.facebook.com/diakoniatancawspolnotyemmanuel/?ref=aymt_homepage_panel

http://www.emmanuel.pl/wspolnota/taniec/menu.php?id_menu_item=1

thumbnail of Rekolekcje modlitwa przez taniec 03.2020