Spotkanie Wspólnoty 25.02.2022

Zapraszamy na  spotkanie Wspólnoty (piątek 25.02.2022).
Wspólną modlitwę wraz z uwielbieniem rozpoczniemy o godz. 19:30 w auli Domu Parafialnego.  
Niestety w związku z trwającymi feriami zimowymi, w czasie spotkania nie będzie opiekunki do dzieci.