Podziękowania od WMS

Dostaliśmy podziękowania od Wolontariatu Misyjnego Salvator za wsparcie finansowe wyjazdu Uli na misje 🙂

Urszula Skotny przebywała na misji w Bracku w Rosji.

thumbnail of wms