Polityka prywatności

Strona używa Google API do przesyłania wiadomości i nie zbiera innych danych użytkownika niż tylko koniecznych do zalogowania się do informacji przeznaczonych dla członków Wspólnoty. Adresy IP są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu ochrony przed SPAM-em oraz by chronić stronę przed nieautoryzowanym dostępem.