Charytatywna

Diakonia charytatywna niesie pomoc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji . Jej celem jest:

  • rozeznawanie potrzeb
  • pomoc najuboższym
  • służba osobom chorym i samotnym
  • dofinansowanie rekolekcji i wyjazdów dla członków naszej wspólnoty
  • stała opieka nad rodzinami- pomoc w zakupie żywności
  • włączanie się w akcje społeczne takie jak : „Szlachetna Paczka” itp.
  • utrzymanie niewidomego dziecka i jego kształcenie na misjach
  • zakup lekarstw dla najuboższych
  • pomoc materialna dla kleryków – i inne.

Diakonia spotyka się doraźnie, w zależności od potrzeby. Na spotkaniach podejmujemy decyzje o kolejnych dziełach i zakresie pomocy. Swoje zadania diakonia realizuje ze środków zebranych podczas adoracji i ofiarności innych.

W jej skład wchodzi obecnie 11 osób. Wszystkie wydatki uzgadniane są w porozumieniu z członkami diakonii.

Jeśli masz serce otwarte i wrażliwe na taką realizację ewangelii w służbie najuboższym – ZAPRASZAMY – dołącz do nas i służ z taką prostotą jak potrafisz.