Diakonie

Uwielbienia

Diakonia powołana jest do tego, by śpiewem i muzyką uwielbiać naszego Pana. czytaj więcej

Modlitwy wstawienniczej

Diakonia modlitwy wstawienniczej realizuje swoje powołanie we wspólnocie poprzez posługę podczas każdego spotkania modlitewnego (piątki 19:15). Naszą misją  jest modlitwa.
Spotykamy się dwa razy w miesiącu. Zwykle jest to 1 i 3 czwartek miesiąca o godzinie 18:30. czytaj więcej

Charytatywna

Diakonia charytatywna niesie pomoc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. czytaj więcej

Nauczycielska

Diakonia służy wspólnocie (i nie tylko) głoszeniem. Po rozeznaniu przez lidera i moderację tematów nauczań przygotowujemy i głosimy nauczania w czasie spotkań modlitewnych, czy innych event’ach organizowanych przez naszą wspólnotę. czytaj więcej

Ewangelizacji

Formalnie nie istnieje 😉 Ale robimy wiele. Prowadzimy bierzmowańców, pomagamy w rekolekcjach, w misjach parafialnych, w diecezjalnych rekolekcjach na Górze Św. Anny, prowadzimy seminaria odnowy wiary w parafii oraz kursy Alfa. Czekamy, aż diakonia ewangelizacji się zformalizuje – jest to nasze marzenie.

Animatorów

Animatorzy we wspólnocie prowadzą małe grupki dzielenia, zarówno te “wspólnotowe” jak i te, które powstają w czasie trwania różnych wspólnotowych dzieł. Animatorzy formują się na Szkole Animatora w czasie trwania Rekolekcji “Jezus żyje” oraz na swoich wewnętrznych spotkaniach.