O nas

Pochodzimy z różnych środowisk. Niektórzy z nas byli wcześniej w Oazie, Odnowie w Duchu Świętym lub innych grupach. Są też tacy, którzy tu, w tej wspólnocie po raz pierwszy spotkali osobiście Jezusa Chrystusa i oddali mu swoje życie, uznając Go swoim Panem i Zbawicielem.

Jeżeli byłeś kiedyś już w jakiejś grupie, wspólnocie i szukasz ludzi, z którymi wspólnie mógłbyś uwielbiać Boga i dzielić się swoim życiem w małych grupach zapraszamy Cię serdecznie.

Jeżeli jesteś ciekawy, do tej pory nie byłeś w żadnej wspólnocie, może to jest właśnie dla Ciebie, czekamy, przyjdź.

Jeżeli doświadczasz pustki wewnętrznej, oddalenia się od Boga, a może po omacku szukasz Boga, sensu życia, miłości, przyjdź, poszukamy razem.

Wspólnota jest dla nas przede wszystkim miejscem spotkania Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Jest miejscem spotkania Żywego Boga, odnalezienia wiary i odkrycia sensu życia. Wierzymy, że Bóg ma swój plan dla naszej wspólnoty, że jej istnienie jest celowe. Działalność wspólnoty wynika z naszej wiary, że tylko Bóg jest w stanie zaspokoić wszystkie pragnienia człowieka. Spotykamy się więc by Mu oddawać chwałę, by Go poznawać, staramy się nieść Jego miłość innym. Jesteśmy pewni, że mamy być źródłem Jego miłości w naszych domach, szkołach, miejscach pracy; wszędzie, dokąd On nas posyła, mamy głosić jego Imię, pozostawiając Jemu samemu troskę o owoce tego głoszenia i przypisując wszelką chwałę wyłącznie Jemu.