Modlitwa za prześladowanych listopad 2020

W niedzielę 15 listopada Fundacja Inicjatywa MISSIO po raz kolejny
organizuje Modlitwę za Prześladowanych Chrześcijan.
Wydarzenie ma od początku (ok 10 lat) wymiar ekumeniczny. Poza
wspólnotami Odnowy w Duchu Świętym w wydarzenie do tej pory włączały się
m.in : Kościół Ewangelicko – Augsburski,
Kościół Ewangelicko – Metodystyczny,
Kościół Zielonoświątkowy,
Ponadwyznaniowy Dom Modlitwy.

Modlitwa odbędzie się w auli Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II w
Gliwicach.

plan.
g.17.00 rozpoczęcie, przedstawienie prowadzących,
uwielbienie (ok 30 min ) prowadzi zespół muzyczny
prezentacja krajów,  w których są prześladowani
chrześcijanie
po prezentacji każdego kraju jest krótka modlitwa za ten
kraj
g. 18.00 zakończenie

http://www.inicjatywamissio.pl/index.php/aktualnosci/242-xii-dzien-solidarnosci-z-kosciolem-przesladowanym

w imieniu organizatorów
Stefan Mitas
608 440 910

Dodaj komentarz