Kurs Służebne Przywództwo (CHARIS)

Mówcy z całego świata związani z CHARIS mówią o tym, co dzisiaj ważne dla wspólnot charyzmatycznych. Jest to druga edycja online. Kilka osób z naszej wspólnoty uczestniczyło w pierwszej edycji, moim zdaniem bardzo dobre wydarzenie, więc zapraszam nie tylko animatorów, ale wszystkich, którzy mają już ugruntowaną decyzję o wyborze Jezusa jako Pana i o tym, żeby służyć Mu we wspólnocie charyzmatycznej.
thumbnail of List do Księży, Liderów, Braci i Sióstr – PDF thumbnail of Kurs SP II edycja