Konferencja – Żydowskie korzenie Eucharystii

Drodzy Siostry i Bracia,

Serdecznie zapraszamy na konferencję jako formę przygotowania do głębszego przeżycia Triduum Paschalnego: “Żydowskie korzenie Eucharystii, Eucharystia – Starotestamentalna Pascha żydowska w nowym znaczeniu” nauczający:
Kazimierz Barczuk – pastor, mówca z zakresu tematyki biblijnej oraz historii i kultury żydowskiej z mesjanistycznego punktu widzenia,
Adam Dylus – teolog, członek Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Arch. Katowickiej,

termin: sobota 25 marca
miejsce: Gliwice – Sośnica, Dom św. Jacka

Szczegóły i zgłoszenia:https://www.inicjatywamissio.pl/index.php/aktua…

W imieniu organizatorów – Stefan Mitas
Prezes Fundacji Inicjatywa MISSIO

 

 

Dodaj komentarz