Jak tworzyć bliskie relacje. Rekolekcje 6 – 8 marca 2020, Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach

Szczęść Boże!
Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach zaprasza powtórnie na rekolekcje:

Jak tworzyć bliskie relacje

Odbędą się one w dniach 6 – 8 marca 2020

Rekolekcje te są przeznaczone dla osób:
  • kierujących się wartościami wyznawanymi w Kościele Katolickim,
  • nie związanych sakramentem małżeństwa i poszukujących męża lub żony,
  • pragnących budować dobre przyjaźnie,
  • potrzebujących bliskich relacji, a jednocześnie obawiających się ich,
  • poranionych w dotychczasowych relacjach,
  • nie posiadających umiejętności nawiązywania relacji,
  • mających bariery takie jak: niskie poczucie wartości, nieśmiałość, brak zaufania do ludzi, lęk przed zranieniem.
Rekolekcje mają na celu zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie postaw i zachowań pomagających w budowaniu relacji. Nie mają charakteru spotkania zapoznawczego dla osób samotnych, ani tzw. „randki katolickiej”.
Szczególnie zapraszamy osoby, dla których zabrakło miejsc w styczniu!

Prowadzą: psycholog Beata Słoka & ks. Wojciech Ignasiak