Jak się nawracać, aby doświadczać pełni życia, 15-17 marca 2019

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach zaprasza na rekolekcje:
Jak się nawracać, aby doświadczać pełni życia
Odbędą się one w dniach 15-17 marca 2019

Nawrócenie często jest rozumiane jako efekt pięknych postanowień i jednorazowych aktów woli. Tak naprawdę jednak oznacza ono nieustanną pracę nad sobą i pokonywanie kolejnych skłonności do grzechu codziennie, zmaganie się z wadami, które stale powracają. Tak jak normalne jest przez całe życie oddychanie, jedzenie, sprzątanie mieszkania, dbanie o  higienę ciała, tak normalną u osoby wierzącej jest postawa nawrócenia, która ma jej towarzyszyć zawsze…

Rekolekcje skierowane są do wszystkich, którzy:

    • w oparciu o wartości chrześcijańskie pragną kształtować zdrową osobowość, 
    • poszukują pełni życia w wierze,
    • chcą uczyć się czerpania sił i nadziei ze Słowa Bożego,
    • pragną lepiej i skuteczniej radzić sobie z problemami życia codziennego,
    • chcą w sposób świadomy tworzyć dobre relacje.

Prowadzą: psycholog Beata Słoka & ks. Wojciech Ignasiak

Bardzo prosimy o umożliwienie dotarcia tej informacji do chętnych i danie przez to możliwości skorzystania z rekolekcji osobom zainteresowanym oraz potrzebującym wsparcia w trudnych sytuacjach swojego życia.