Spotkanie II: Uczeń Chrystusa ufa Duchowi Świętemu

W pismach św. Pawła Apostoła pojawiają się wyraźne stwierdzenia o Duchu Świętym, który uczestniczy w formowaniu wspólnoty świętych (1 Tes 1,4–5) i współdziała w procesie uświęcenia uczniów Chrystusa (1 Tes 4,8). Chciejmy przez kolejne dni naszej szkoły w zaciszu domowym wyróżnić pewne podstawowe wątki związane z procesem kształtowania uczniów przez Ducha Świętego.   11-13.XI.:  Pierwszy […]

Spotkanie I: Co to znaczy być uczniem Chrystusa?

Podkreśl albo zaznacz jednym kolorem w swoim Piśmie Świętym podane poniżej fragmenty Biblii.   28-29.X.:    W odróżnieniu od miłości namiętnej i egoistycznej miłość caritas (agape) jest miłością oblubieńczą, która chce dobra bliźniego. Jej źródłem jest Bóg, który kocha jako pierwszy (1 J 4,19) i dał swego Syna, by pojednać ze sobą grzeszników (Rz 5,8; Rz […]