Salon – Relacje- Przyjaciele

„Powiedz mi jakich masz przyjaciół, a powiem ci kim jesteś”. „Kto z kim przystaje, takim się staje”. Te powiedzenia wiele mówią i objawiają życiową mądrość /por. Syr 13,1/. Zapytaj siebie i odpowiedz na pytania: Kim są ludzie, z którymi przebywasz? Z kim masz bliskie relacje? Na czym są oparte twoje relacje? Nie dziw się, że […]

II Rekolekcje dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie wespół z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Sandomierskiej i Zgromadzeniem Sióstr Jadwiżanek Wawelskich organizuje II Rekolekcje dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka, które odbędą się od 30 kwietnia do 3 maja br. w Ośrodku Formacji Liturgicznej w Zawichoście k. Sandomierza (diecezja sandomierska). Rekolekcje są adresowane […]

Eucharystia i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie

Eucharystii będzie przewodniczył ks.Artur Sepioło, który również wygłosi homilię i poprowadzi nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie. Ks. Artur jest diecezjalnym koordynatorem ruchów wspólnot i stowarzyszeń oraz dyrektorem sekcji ds. Nowej Ewangelizacji Kurii diec. gliwickiej. Miejsce: Kościół NMP Matki Kościoła, ul. Pliszki 20, Gliwice. Plan: 18.00 – 18.30 – możliwość skorzystania z sakramentu pokuty (dolny kościół), […]