Pokój pracy – Władza

Władza zawsze wydaje się atrakcyjna. Bóg dał człowiekowi władzę już przy stworzeniu świata, dał Adamowi władzę nad stworzeniem. Adam nazywał stworzone przez Boga zwierzęta, dał też imię Ewie. W rozumieniu semickim nadać komuś imię oznaczało mieć nad nim władzę. Władza w rozumieniu Boga oznacza służbę. Nie ma władzy, która nie byłaby dana z góry /por. […]

Pokój dziecięcy – Rodzina.

Pokój dziecięcy w naszym DOMU to odpowiednik naszej rodziny. Rodzina to podstawowa i najważniejsza komórka społeczeństwa, która składa się z kobiety, mężczyzny oraz dzieci. Dziś ta definicja nie dla wszystkich jest oczywista, często rozmyta i wyśmiewana, tak nienowoczesna. Wszyscy mamy rodzinę pochodzenia a większość – rodzinę własną, tę którą założyliśmy. Rodzina jest najważniejsza, kluczowa dla […]

Salon – Relacje- Przyjaciele

„Powiedz mi jakich masz przyjaciół, a powiem ci kim jesteś”. „Kto z kim przystaje, takim się staje”. Te powiedzenia wiele mówią i objawiają życiową mądrość /por. Syr 13,1/. Zapytaj siebie i odpowiedz na pytania: Kim są ludzie, z którymi przebywasz? Z kim masz bliskie relacje? Na czym są oparte twoje relacje? Nie dziw się, że […]