Przymierze

W piątek 15 marca chcemy odnowić nasze Przymierze Wspólnotowe, a ufam, że będą też osoby, które będą chciały zawrzeć takie Przymierze po raz pierwszy. Spotykamy się  tradycyjnie w auli o godz. 19:30. W załączniku przesyłam szablon deklaracji Przymierza – jeśli ktoś z Was zapomniał zabrać w czasie ostatniego spotkania wspólnoty, może go sobie wydrukować i […]

Czytanie Całej Biblii – 7.03-10.03.2019

  Niech będzie pochwalone Słowo Boże! Habakuka 2:14: Albowiem kraj się napełni znajomością chwały Pana, jak wody napełniają morze. Przyjaciele! Piszemy do Was z zaproszeniem na niezwykłe wydarzenie. W dniach 7.03-10.03.2019 pragniemy przeczytać całe Pismo Święte. Razem. Jako Jego Kościół. Chcemy proklamować Jego Słowo nad naszym miastem, naszymi rodzinami oraz nad Ciałem Chrystusa w Gliwicach. […]

WC – Modlitwa osobista

WC – „Własna cela” – to jedyne miejsce, gdzie jesteśmy sami. Każdy z nas powinien też zadbać o miejsce, gdzie może być sam na sam z Bogiem. Jeżeli chcemy znać Boga i Jego wolę dla naszego życia, musimy spędzać z Nim czas sam na sam jak z przyjacielem. Bóg chce, abyśmy spędzali z Nim czas. […]

Jadalnia – Eucharystia

Jadalnia to miejsce spożywania posiłków. Miejsce spotkania z bliskimi. W naszym życiu duchowym – to Eucharystia. Stół Eucharystii powinien być miejscem posilania się w życiu duchowym. Eucharystia to miejsce, gdzie Jezus oddaje samego siebie za nas i jednocześnie daje swoje Ciało na pokarm, jak zapowiedział podczas Ostatniej Wieczerzy. Co więcej obiecuje w swoim Słowie życie […]