Wielkopostne propozycje Centrum THEOTOKOS Gliwice marzec-kwiecień 2019

16 marca wielkopostne skupienie dla kobiet: “Stworzone jak lilie…” Cel: Wielki Post zachęca do zatrzymania się na chwilę. Ma do tego służyć dzień skupienia. Forma: w ramach takiego dnia odbędą się konferencje, praca w grupach, Eucharystia i możliwość adoracji czy też przystąpienia do sakramentu pokuty. Czas trwania: 9:00–15:00. 23...

Jak się nawracać, aby doświadczać pełni życia, 15-17 marca 2019

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach zaprasza na rekolekcje: Jak się nawracać, aby doświadczać pełni życia Odbędą się one w dniach 15-17 marca 2019 Nawrócenie często jest rozumiane jako efekt pięknych postanowień i jednorazowych aktów woli. Tak naprawdę jednak oznacza ono nieustanną pracę nad sobą i pokonywanie kolejnych skłonności...

Czytanie Całej Biblii – 7.03-10.03.2019

  Niech będzie pochwalone Słowo Boże! Habakuka 2:14: Albowiem kraj się napełni znajomością chwały Pana, jak wody napełniają morze. Przyjaciele! Piszemy do Was z zaproszeniem na niezwykłe wydarzenie. W dniach 7.03-10.03.2019 pragniemy przeczytać całe Pismo Święte. Razem. Jako Jego Kościół. Chcemy proklamować Jego Słowo nad naszym miastem, naszymi rodzinami...

Eucharystia i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie

Eucharystii będzie przewodniczył ks.Artur Sepioło, który również wygłosi homilię i poprowadzi nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie. Ks. Artur jest diecezjalnym koordynatorem ruchów wspólnot i stowarzyszeń oraz dyrektorem sekcji ds. Nowej Ewangelizacji Kurii diec. gliwickiej. Miejsce: Kościół NMP Matki Kościoła, ul. Pliszki 20, Gliwice. Plan: 18.00 – 18.30 – możliwość...